Onderwerp

From Democratiespel.nl

Revision as of 13:54, 29 May 2010 by Rrustema (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Kenmerken

 • een titel veld
 • een eigenaar, geregistreerd speler in het spel
 • een URL, naar een website elders
 • een veld met een beperkt aantal karakters waarin het onderwerp wordt beschreven door degene die het inbrengt
 • korte samenvatting met waar men over stemt
 • aanduiding van de soort bron
 • onderwerpstatus (klad of gepubliceerd)
 • link naar ander onderwerp in het spel op basis van bijbehorend nummer (nog niet geïmplementeerd)

na het publiceren:

 • [blanco stem]verklaringen
 • tags
 • links naar alternatieve vormen van het onderwerp, anders dan in tekst: een link naar een videootje elders op het web, een ingesproken tekst, een animatie.

Eigenschappen

 • Tekstuele overeenkomsten met andere onderwerpen (voor de citatie punten winst)
 • Trekt gebruikers met bepaald stemgedrag aan
 • Aantal stemmen
 • Kan punten genereren voor de auteur (er wordt op gestemd, het komt op de agenda)

Wie mag het inbrengen

Iedereen kan een onderwerp inbrengen, ook mensen die niet geregistreerd zijn in het systeem. Maar dan kan iemand anders die wel geregistreerd is zich het onderwerp gelijk toe-eigenen, claimen. Dit maakt het laagdrempelig om mensen het spel binnen te halen. Ze gooien een onderwerp op en als ze zien dat er gelijk over gestemd wordt en het in korte tijd geclaimed wordt door iemand die er zo punten mee scoort, dan kunnen ze zelf zien hoe makkelijk ze zelf die punten hadden kunnen scoren. Het kan ook een uitweg zijn voor mensen die wel een onderwerp graag op de agenda terugzien, maar er zelf niet mee geassocieerd willen worden.

Eigenaar zijn van het onderwerp

Door een onderwerp in te brengen geef je aan dat je het belangrijk vindt. Het maakt deel uit van je profiel in het spel. Ook krijg je punten als je eigenaar bent van een onderwerp. Mocht je onderwerp genegeerd worden na verloop van tijd, dan verlies je die punten weer. Pas als je onderwerp op de agenda is gekomen, geadopteerd door een volksvertegenwoordiger, hou je die punten.

Stemmen over het onderwerp

Over het onderwerp kan elke geregistreerde speler stemmen. Positief, negatief of een blanco stem. Het feit dat je ergens over stemt bepaalt dat je het belangrijk vindt voor je eigen politieke profiel, maar de waarde van de stem heeft geen invloed op het aantal punten dat je krijgt voor het stemmen op zich. Bij het neutraal stemmen krijg je ook de mogelijkheid om tags te selecteren die verklaren waarom je niet positief of negatief over het onderwerp kan stemmen.

Stemmen via een mandaat

Via een mandaat kan je een andere speler namens jou laten stemmen. Dat levert je evengoed punten op. Je telt wel mee als achterban voor die speler.

Tags bij onderwerpen

Een onderwerp kan van iedereen tags krijgen zodat onderwerpen via een tag aan elkaar gelinkt kunnen worden. Via de tag kan je naar andere onderwerpen die thematisch gerelateerd zijn.

Onderwerpen sterven af

Als een onderwerp genegeerd wordt, dan sterft het en verdwijnt het uit het systeem. Het is dus zaak om een onderwerp in leven te houden door er op te stemmen. Een onderwerp sterft als er te lang niemand op heeft gestemd en tegelijk hoort bij de minst populaire onderwerpen. De categorie 'minst populair' is afhankelijk van een variabele. In het begin is 0 stemmen de norm, maar als er veel onderwerpen worden aangedragen waar maar een paar mensen op stemmen kan die norm iets verhoogd worden om zo de lijst onderwerpen te verkleinen.

Implementatie

In de september-release zijn er nog geen volksvertegenwoordigers dus komt alles op een eindeloze agenda. Praktisch is er dus nog geen sprake van een agenda.

Schets

Een screenshot

Personal tools