Voorstel

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

In de praktijk synoniem aan onderwerp totdat het aangenomen wordt op het hoogste niveau doordat er genoeg Kamerleden over stemmen en zo een wet wordt.

Personal tools