Volksvertegenwoordiger

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Een volksvertegenwoordiger heeft een voldoende grote achterban om de kiesdrempel te halen. Eenmaal gekozen door de burgers uit een aantal kandidaten heeft hij of zij een zetel in het parlement. In die positie wordt zij of hij benaderd door burgers in allerlei rollen. Hij moet aandacht geven aan deze burgers die daar punten mee kunnen winnen. Tegelijk moet zhij ook in het parlement stemmen over voorstellen om de zetel te behouden.

Aannemelijk is dat de achterban het vertrouwen opzegt in een volksvertegenwoordiger als hij of zij:

  • geen aandacht geeft aan burgers
  • niet stemt in het parlement
  • geen onderwerpen aandraagt voor de agenda
  • geen spreektijd gebruikt

Maar het is mogelijk dat een loyale achterban het gedrag van een volksvertegenwoordiger toch accepteert.

Volksvertegenwoordigers kunnen buiten het systeem om met elkaar contact hebben om te overleggen, voorstellen voor te bereiden, coalities af te spreken en zo verder. Het is aan de volksvertegenwoordiger zelf om hier transparant in te zijn.

Personal tools