Vertalingen

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Lijst met woorden die in de webinterface worden gebruikt en de vertaling ervan.

plek Nederlands Engels
voorpagina voorstellen issues
voorpagina jouw voorstellen your issues
voorpagina sleutelwoorden tags
stemknop voor in favour
stemknop tegen against
stemknop blanco blank
onderwerpenlijst door $gebruikersnaam$ created by $username$
onderwerpenlijst verbeter multiply
header populair popular
header controversieel controversial
header nieuw new
header punten score
header rol role
header burger citizen
header x hogere niveau's x higher levels
Personal tools