Vacature

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Kandidaten kunnen vacatures voor ministersposten opstellen. Iedereen kan daar over stemmen. Maar alleen als een meerderheid van de volksvertegenwoordigers voor een bepaalde vacature stemt wordt het een open vacature. Elke speler kan altijd solliciteren op de vacature, ook als die nog niet open is. Als de vacature open wordt dan kiezen de volksvertegenwoordigers een minister uit de sollicitanten. De sollicitant met de meeste stemmen wordt de minister. De volksvertegenwoordiger stemt op alle sollicitanten die hij/zij wil op die post. De stemming kan staken. Dan moeten de volksvertegenwoordigers hun stemming veranderen.

Een minister kan door een motie (eigenlijk een voorstel) van zijn post gezet worden door de Kamer als een meerderheid die motie steunt. De vacature komt dan weer open en een nieuwe sollicitant kan de post krijgen.

Personal tools