Tag

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Iedereen kan een onderwerp tags meegeven. Of je bepaalde tags onderling wel of niet synoniem vindt van elkaar kan je aangeven in je eigen profiel, de standaardinstelling is dat tags geen verband hebben. Via tags kan je makkelijk van het ene onderwerp naar het andere onderwerp gaan. Tags voor onderwerpen zijn één woord of een paar woorden, bij voorkeur de meervoudsvorm. Tags zijn gebaseerd op sleutelwoorden uit de tekst.

Iedereen mag het op een onderwerp plakken. Het levert punten op voor 10 spelers die ieder voor zich met dezelfde suggestie voor een nieuwe tag komen. Een nieuwe tag die nog door niemand anders wordt voorgesteld levert geen punten op. De speler krijgt eerst als feedback "deze tag is nog niet populair genoeg om zichtbaar te worden." (nog niet geïmplementeerd)


Categorie

Daarnaast kunnen ook nog deze onderstaande, op ministeries gebaseerde, thema's worden toegevoegd als categorie:

 • binnenland
 • buitenland
 • defensie
 • economie
 • financiën
 • justitie
 • landbouw
 • natuur
 • voedsel
 • onderwijs
 • cultuur
 • wetenschap
 • sociale zaken
 • werkgelegenheid
 • verkeer
 • waterstaat
 • volksgezondheid
 • welzijn
 • sport
 • volkshuisvesting
 • ruimtelijke ordening
 • milieu
 • vreemdelingenzaken
 • integratie
 • ontwikkelingssamenwerking
 • bestuurlijke vernieuwing
 • koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer in het spel beslist wat een 'ministerie' (een categorie) mag worden.

Personal tools