Rollen

From Democratiespel.nl

(Redirected from Rol)
Jump to: navigation, search

Een speler heeft allerlei 'rollen' in het spel. Sommige rollen zijn ook geformuleerd in het systeem, andere (nog) niet. Eigenschappen die nu doorgestreept zijn worden in een later stadium gerealiseerd. Rollen die al in het systeem gebruikt worden zijn:

Contents

anonieme burger

 1. Anoniem, heeft geen directe of grote invloed op het spel
 2. Kan onderwerpen bekijken
 3. Naar volgende niveau door zich te registreren (en stemmen worden meegenomen!)

burger

 1. Heeft een profiel
 2. Stemgedrag wordt niet lokaal bewaard maar in profiel op de server
 3. Kan kiezen om stemgedrag en persoonsgegevens niet te tonen
 4. Kan stemmen op kandidaat
 5. Kan onderwerpen taggen
 6. Kan minister worden
 7. Naar volgende niveau door x punten te behalen
 8. Naar hoogste niveau door benoemd te worden als minister door de volksvertegenwoordigers

actieve burger

 1. Kan alles wat een burger kan
 2. Kan onderwerpen toevoegen
 3. Kan via het systeem contact opnemen met volksvertegenwoordigers en krijgt er punten voor
 4. Naar volgende niveau door bij de y hoogst scorende actieve burgers te horen

opinieleider

 1. Kan alles wat een actieve burger kan
 2. Kan voorstellen van anderen 'verzwaren', zodat ze dubbel zoveel punten opleveren als je er op stemt
 3. Kan opiniepeilingen aanmaken
 4. Kan zichzelf kandidaat stellen om volksvertegenwoordiger te worden

kandidaat

 1. Kan alles wat een opinieleider kan, maar krijgt er geen punten voor
 2. Moet een plaatje uploaden als avatar
 3. Heeft een openbare stemgeschiedenis in profiel
 4. Kan zijn kanditatuur intrekken
 5. Kan terugvallen naar actieve burger als deze speler niet meer voldoet aan de voorwaarde voor opinieleider
 6. Kan stemmen ontvangen van burgers, actieve burgers en opinieleiders
 7. Naar volgende niveau door bij de top-150 te horen van kandidaten in verzamelde stemmen
 8. Kan vacature schrijven voor ministersposten

volksvertegenwoordiger

 1. Kan alles wat een burger kan
 2. Kan ministers aanstellen door te stemmen over vacatures van andere volksvertegenwoordigers en ontslaan met een motie
 3. Kan achterban toespreken
 4. Kan onderwerpen voor het wetboek voorstellen
 5. Kan stemmen over onderwerpen
 6. Uitspraken worden gelogd in de Handelingen

minister

 1. Kan onderwerpen aan het wetboek toevoegen
 2. Naar volgende niveau door gekozen te worden als minister-president door de ministers

minister-president

 1. Is woordvoerder van het regeringsbeleid en kan alle burgers toespreken

partijprogramma

Een speciaal soort 'speler'. Dient alleen als extra input in het spel, zodat er meer is om over te stemmen en er interessantere stemadviezen kunnen worden afgegeven. Er zit geen speler achter, een verkiezingsprogramma is puntsgewijs overgenomen uit een externe bron en ingevoerd als voorstellen van een verondersteld consistente entiteit zoals een politieke partij.

nog niet duidelijk

Deze varianten op het niveau van actieve burger zijn nog niet duidelijk geformuleerd:

 1. journalist
 2. petitionaris
 3. activist
 4. lobbyist
 5. assistent
Personal tools