Rang

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

De rankering van de spelers in het spel geeft aan hoeveel spelers er meer punten hebben. De beste speler van het spel heeft cijfer 1, de laatst ingeschreven speler in het spel ziet hoeveel spelers er in totaal in het spel geregistreerd zijn. Na het behalen van een paar punten laat de stijging in de ranking zien hoeveel spelers er zijn die zich alleen geregistreerd hebben en geen punten hebben gehaald.

Voor de ranglijst moet nog een aparte pagina in de webinterface gemaakt. Deze gegevens zijn nu al wel uit de Api te halen.

Personal tools