Punten

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Punten krijgt de speler door:

 1. te stemmen over onderwerpen (1 punt)
 2. te stemmen over verzwaarde onderwerpen (2 punten)
 3. een onderwerp publiceren (10 punten)
 4. een onderwerp taggen, zodra de tag bij de x populairste komt (1 punt) (nog niet geïmplementeerd)
 5. een bron voor een onderwerp met veel gewicht kiezen (1 punt) (nog niet geïmplementeerd)

Met andere woorden, acties die punten opleveren:

 • stemmen over onderwerpen (zowel ja, nee als blanco stem)
 • onderwerpen publiceren
 • tags geven aan onderwerpen

Acties van andere spelers die een speler punten oplevert:

MOGELIJK?

 • het schoonhouden van de website belonen met een punt voor elke bijdrage die niet aan de regels voldoet (bijvoorbeeld smaad)
 • het opruimen in een opruimteam van de vaakst als overtredingen aangemerkte bijdrages
 • afhankelijk van het aantal punten mag men meer spelers een bericht sturen


Stackoverflow heeft al iets wat op democratiespel lijkt:

 • 15 Vote up
 • 15 Flag offensive
 • 50 Leave comments
 • 100 Vote down (costs 1 rep), create new tags
 • 200 Reduced advertising
 • 250 Vote to close or open your questions
 • 500 Retag questions
 • 750 Edit community wiki posts
 • 2000 Edit other people's posts
 • 3000 Vote to close any questions
 • 10000 Delete closed questions, access to moderation tools
Personal tools