Motie

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

"Een motie is een uitspraak (in de meeste gevallen een verzoek) van een volksvertegenwoordiging (bijvoorbeeld de Gemeenteraad of Tweede Kamer) aan het dagelijks bestuur (bijvoorbeeld Gedeputeerde Staten van een provincie) om iets te doen of juist na te laten. Alle volksvertegenwoordigers kunnen een motie indienen. De motie krijgt pas betekenis als een meerderheid van de volksvertegenwoordigers voor de motie stemt. Behalve bij een motie van wantrouwen zijn de bewindslieden niet verplicht om een motie uit te voeren." bron: Wikipedia

In dit spel kan dus elke volksvertegenwoordiger indienen en gaat het erom steun te verwerven van anderen. Daarmee kan de Tweede Kamer bijvoorbeeld een minister tot aftreden dwingen of een minister aanstellen.

Een motie in dit spel is dus praktisch elk voorstel wat door een volksvertegenwoordiger wordt aangemaakt.

Personal tools