Minister

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Een minister geeft voornamelijk aandacht (minuten of woorden) aan volksvertegenwoordigers die (gezamenlijk) de grootste achterban hebben.

Een minister die niet reageert op vragen van volksvertegenwoordigers riskeert een motie van wantrouwen. Als een minister te weinig vertrouwen heeft, dan wordt er een nieuwe gekozen door de Tweede Kamer. De Tweede Kamer schrijft een vacature uit met eisen waar de minister aan moet voldoen. Bijvoorbeeld het aantal punten die een kandidaat minimaal binnen het spel moet hebben behaald, het aantal of de soort onderwerpen die de speler heeft ingebracht, of diens onderwerpen ook tot een besluit hebben geleid, hoe lang een speler online is, diens anciƫnniteit, diens achterban. Hoeveel sollicitanten er per sollicitatieronde worden gehoord is een variabele afhankelijk van de populatie van actieve spelers. Met het solliciteren op zich zijn ook punten te behalen. Aan een vacature voor een minister ligt een motie ten grondslag waarin de eisen aan de minister worden gesteld.

Op grond van anciƫnniteit wordt de voorzitter van de ministers gekozen, de minister-president.

Personal tools