Mandaat

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Na verloop van tijd kan een burger een mandaat geven aan een andere speler in het spel die nog langer in het spel aanwezig is. Dat mandaat geldt voor bepaalde onderwerpen of voor al het (stem)gedrag van die andere speler. Degene met een mandaat krijgt daardoor meer gewicht bij elke stem en is als 'opinieleider' eerder een doelwit om te overtuigen. Heb je de opinieleider om, dan heb je gelijk een boel mensen om. Tenzij diens achterban niet meegaat in de meningsverandering en diens stem weer ongedaan maakt.

De punten die horen bij het stemmen via mandaat gaan wel naar degene die het mandaat heeft gegeven. Die ziet ook in zijn eigen geschiedenis waar zhij over gestemd heeft. Net zoals een gewone stem kan ook de via een ander gegeven stem weer eindeloos veranderen.

De speler die een mandaat wordt gegeven krijgt een punt voor elke speler die een stemrecht aan hem weggeeft. Deze punten duiden de grootte van zijn achterban aan.

speltaktiek

Het loont op deze manier om zoveel mogelijk mensen voor bepaalde onderwerpen een mandaat te geven zodat je veel punten kan scoren zonder er zelf tijd in te stoppen. Natuurlijk moet je wel opletten aan wie, want je politieke profiel verandert er ook door. Of je nu negatief of positief stemt over een bepaald onderwerp, het wordt allebei door het systeem geregistreerd alsof je het onderwerp belangrijk vindt. Geef dus geen mandaat aan iemand die alleen stemt over onderwerpen die je onbelangrijk vindt. Wel kan je een mandaat geven aan iemand die over alles een mening heeft, dat is dan ook een goede (kandidaat) volksvertegenwoordiger.

voorwaarden

Iemand die net in het spel is mag nog niemand een mandaat geven om twee redenen:

  1. Om te voorkomen dat iemand heel veel gebruikers aanmaakt en die allemaal een mandaat aan zichzelf laat geven. Een speler moet eerst een zekere tijd zelf spelen, als een garantie dat dit een levend persoon is.
  2. Het kan een motivatie zijn om te willen spelen en het hogere niveau te bereiken waarin je meer mag doen.
Personal tools