Kerndoelen

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn voor 7 domeinen 58 kerndoelen geformuleerd. Mens en maatschappij is één domein. Kerndoelen 36 tot en met 47 gaan hierover:

 • Kerndoel 36: Meningvorming
 • Kerndoel 37: Historische basiskennis
 • Kerndoel 38: Geografische basiskennis
 • Kerndoel 39: Onderzoek leren doen
 • Kerndoel 40: Omgaan met historische bronnen
 • Kerndoel 41: Omgaan met atlas en kaarten
 • Kerndoel 42: Inzicht in de eigen omgeving
 • Kerndoel 43: Cultuurverschillen in Nederland
 • Kerndoel 44: De politiek
 • Kerndoel 45: Europese samenwerking
 • Kerndoel 46: Arm en rijk
 • Kerndoel 47: Oorlog, vrede en mensenrechten

Het spel kan helpen om sommige van deze kerndoelen te realiseren, met name Meningvorming, Onderzoek leren doen, Inzicht in de eigen omgeving, Cultuurverschillen in Nederland en met name De politiek. "Hoe functioneert het Nederlandse politieke bestel? Is Nederland een democratie? Op welke manieren zijn de inwoners van Nederland betrokken bij het politieke proces?"

Het advies van nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling hierover zegt: "Het is belangrijk dat bovenstaande zoveel mogelijk ‘ingebed’ wordt in concrete (voorbeeld)situaties, waarbij de leerling ook zoveel mogelijk zelf onderzoek doet. Bijvoorbeeld door antwoorden te vinden op vragen als: Wat doet een kamerlid?; Wat doet de gemeente voor mij?"

Dergelijke vragen behoren bij de kern van de gameplay.

Personal tools