Kandidaat

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Iedere speler die heeft gestemd over onderwerpen bouwt daarmee een profiel op met daarin een geschiedenis van stemmen en inbrengen van onderwerpen. Dit kan gelezen worden als een verkiezingsprogamma, omdat andere spelers die met hun eigen profiel overeenkomsten hebben de suggestie krijgen zich aan te melden voor een sociaal netwerk rondom de kandidaat in kwestie.

Een burger kan lid zijn van meerdere sociaal netwerken van verschillende kandidaten, maar kan op elk gegeven moment maar één volksvertegenwoordiger kiezen. Dient zich een betere kandidaat aan, dan moet een speler eerst zijn eerder gegeven steun aan diens huidige volksvertegenwoordiger intrekken.

Spelers kunnen elkaar een mandaat geven om te stemmen en zo punten te verdienen. Iemand die van veel mensen een mandaat heeft gekregen heeft zo een achterban en kan zich kandidaat stellen, kennelijk is die persoon een opinieleider.

Personal tools