Burger

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Een burger is anoniem, een speler die stemt over onderwerpen. Iedereen kan dus in principe burger zijn en onderwerpen lezen.

Actieve Burger

Er is een verschil tussen een burger en een actieve burger. Die heeft zich geregistreerd. Stemmen over onderwerpen kan wel zonder te registreren, maar dan gaan deze gegevens verloren aan het einde van de sessie. Tijdens de sessie registreren en alle stemmen gaan mee naar die actieve burger.

Over een actieve burger worden deze waardes in het systeem opgeslagen:

  • userID (automatisch) (ook in Profiel)
  • wachtwoord (automatisch)
  • naam (optioneel) (ook in Profiel)
  • e-mailadres (bevestigd)
  • tijdstip van aanmelden (automatisch)
  • anonimiteitsniveau (default is maximale anonimiteit)
  • punten (ook in Profiel)
  • aanhang (ook in Profiel)
  • persoonlijke gegevens (optioneel) (ook in Profiel)
Personal tools