Beschrijving

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

In het spel worden onderwerpen door spelers van het web gehaald die op de politieke agenda komen. Elk onderwerp heeft dus een basis in een link naar iets op het web: een krantenartikel, een rapport, een kamerstuk, een blog, een petitie, etc. De bron wordt op verschillende manieren gewogen, wat consequenties heeft voor de punten die te winnen zijn.

De reguliere politieke agenda van het echte parlement is zichtbaar, voor zover gepubliceerd op het web, met parallel daaraan de agenda die in het spel wordt gehanteerd. In het spel wordt dus waarschijnlijk niet over dezelfde onderwerpen gesproken als in Den Haag, maar het kan wel. Het kan een soort 'schaduwparlement' opleveren.

Een onderwerp komt op de politieke agenda doordat spelers erover stemmen. De beschrijving van het onderwerp is dus een motivering waarom iets op de agenda moet komen. Stemmen over een onderwerp levert altijd punten op, of het voor- of tegenstemmen is of een blanco stem, dat maakt niet uit.

Daarnaast kan de indiener ook een advies meegeven aan het onderwerp. Ook daarover kan men stemmen. Als dit advies uiteindelijk overgenomen wordt in het parlement, dan levert dat ook punten op. Op deze manier kan inzichtelijk worden gemaakt wat de uitkomst zou zijn zonder parlement.

Als een onderwerp op de agenda komt levert dat punten op voor de oorspronkelijke indiener.

Dit stemgedrag over onderwerpen brengt je in een sociaal netwerk met andere spelers die vergelijkbaar gedrag vertonen. Dit kan over dat onderwerp zijn, maar kan ook op een mandje van onderwerpen of alle mogelijke onderwerpen zijn.

Als er verkiezingen zijn voor volksvertegenwoordigers krijgen degenen met een kwantitatief kansrijke achterban een oproep om zich verkiesbaar te stellen. Kansrijk zijn die personen die onderwerpen hebben ingediend die veel steun hebben gekregen of die een stempatroon hebben dat veel overeenkomsten vertoont met die van andere spelers. De achterban krijgt dan een uitnodiging om te stemmen en de kandidaat-volksvertegenwoordiger krijgt 'kandidaat' als kenmerk mee in het spel.

Personal tools