Afsterven

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

Onderwerpen kunnen afsterven als niemand de moeite neemt om erover te stemmen gedurende langere tijd. Bijvoorbeeld omdat er een betere formulering is verschenen. Het is daarom zaak een onderwerp in één keer zo goed mogelijk te formuleren zodat er niet iemand na je komt die je hele onderwerp 'afpakt', een komma anders plaatst en een zin wat scherper formuleert en zo meer positieve en minder blanco stemmen krijgt.

Het blijft lastig om een onderwerp af te pakken, want de eerste die een onderwerp oppakt krijgt meer stemmen dan de opvolgers die maar marginale verbeteringen voorstellen. Veel spelers zullen niet de moeite nemen opnieuw te stemmen over hele kleine verbeteringen als er in essentie niets aan verandert, ondanks dat je ook punten krijgt voor het stemmen over een voorstel dat op een leesteken na identiek is aan een voorstel waar je al over gestemd hebt.

Personal tools