Actieve Burger

From Democratiespel.nl

Jump to: navigation, search

De actieve burger is een rol vergelijkbaar met de burger die niet anoniem meer is, maar mag wel onderwerpen inbrengen, voorstellen doen. Maar mag nog niet alles wat een opinieleider kan. Die kan ook onderwerpen verzwaren en zichzelf kandidaat stellen.

Personal tools